Thiết bị sản xuất của chúng tôi

Thiết bị sản xuất của chúng tôi

Bây giờ nhà máy của chúng tôi có 6 bộ dây chuyền dán tường xốp 3D XPE và bộ dây chuyền sản xuất vật liệu XPE, chúng tôi đã hoàn thành thiết bị sản xuất từ nguyên liệu

nguyên liệu để thành phẩm.Thiết bị bao gồm máy trộn nội bộ, máy đùn, lò tạo bọt, máy cán, máy đúc, máy dán, v.v.


IMG_1102.JPG

Máy trộn nội bộ

Máy đùn

Lò tạo bọt

Máy cán

Máy ép

Máy dánNhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật